Co nabízím

Vystudoval jsem střední veterinární školu Emila Holuba v Brně. Korekcemi paznehtů skotu se zabývám již několik let a stále si doplňuji informace o nejnovějších trendech a znalostech ohledně problematiky korekcí a kulhavosti skotu. Za svou praxi jsem provedl korekce u desítek tisíc kusů skotu. Pracuji s hydraulickou fixační klecí KVK 650. Vzhledem k využití hydraulické klece rapidně vzrůstá rychlost korekce ,čímž se eliminuje stres ošetřovaného zvířete, riziko obrnění radiálního nervu a s tím spojený následný krátkodobý pokles užitkovosti v důsledku manipulace se zvířetem.

Proč jsou korekce paznehtů důležité

Pravidelné korekce paznehtů skotu fungují jako součást prevence kulhavosti skotu. V součinnosti s výživou, důkladnou zoohygienou, kvalitním ustájením, se zvyšuje komfort zvířat a v přímé úměře se zvyšuje užitkovost a zároveň snižuje brakace. V opačném případě dochází ke zvyšování kulhavosti zvířat, ať už v důsledku přerůstání prstu nebo neřešení již rozvinutých patologických jevů. Může se jednat například o chodidlové vředy, rozštěpy rohového pouzdra, laminitidy a podobně. Při přerůstání rohoviny dochází ke zvýšenému namáhání šlach a kloubů přecházejícímu v chronické záněty. U skotu následně dochází ke zvýšenému polehávání, sníženému příjmu krmiva a tím se dramaticky snižuje užitkovost a zvyšuje riziko zhoršení zdravotního stavu a následné brakace zvířat.


Jak často provádět korekci

Vždy záleží na individuálních podmínkách konkrétního chovu. Obecně je třeba korekce opakovat v rozsahu 4-6 měsíců. Zdravá rohovina prstu dorůstá rychlostí zhruba 11 cm za rok. Z toho vyplývá že záleží na rychlosti částečného přirozeného obrusu. A dále také na četnosti preventivních koupelí končetin skotu.  Vhodné je také průběžné ošetření kulhavých zvířat během celého roku mimo pravidelné korekce tzv. kulhavkový režim.